Share Issue 2019

Erbjudandet i korthet  
Antal aktier i erbjudandet: 99 333 456
Garantiåtaganden: 80% (19,9 MSEK)
Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie
Företrädesrättsvillkor: Rätt att teckna en (1) ny aktie för varje fyra (4) innehavda aktier per avstämningsdagen den 9 maj 2019
Teckningstid: 13-27 maj 2019
Handel i teckningsrätter: 13-23 maj 2019
Aktiens kortnamn: NICK
Antal aktier i Bolaget före erbjudandet: 397 333 825
Marknadsplats: NGM Nordic MTF

Handlingar för nedladdning:

Informationsmemorandum företrädesemission 2019

Teaser företrädesemission 2019