Ett nordiskt råvarubolag med fokus på basmetaller

Välkommen till Bluelake Mineral

Bluelake Minerals affärsidé är att förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart. Fokus är basmetaller i Norden och bolagets huvudprojekt är koppar- och zinkfyndigheterna i Stekenjokk och Joma. Målsättningen är att återstarta gruvverksamhet i dessa projekt och kvarvarande resurser bedöms möjliggöra drift i minst 15 år.

Vår vision

Bluelake Minerals vision för en hållbar framtid där gruvor med basmetaller har en nyckelroll.

Nyheter