Om oss

Bakgrund

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolaget innehar även projekt med tillgångsslagen guld.

Inom koppar och zink fokuserar Bolaget på att utveckla det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet till gruvdrift. För Stekenjokk har nyligen en omarbetad ansökan om bearbetningskoncession inlämnats till myndigheterna. För Joma har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”).

Inom nickel innehas projektet Rönnbäcken och inom guld det finska projektet Haveri. I bägge dessa fall söker Bolaget aktivt finansiella och industriella partners för utveckling av projekten.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Målsättning

Den primära målsättningen är att inom 4-7 år sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Strategi

Bolagets strategi innebär i huvudsak följande:

- Huvudfokus på basmetaller i Norden – primärt koppar, zink och nickel
- Sekundärt fokus på ädelmetaller i Norden
- Förvärva projekt i tidiga skeden med existerande mineralresurser och där god potential finns för utökade resurser finns, t ex i områden med tidigare gruvor (s k ”brown field” situationer)
- I nuläget huvudfokus på svenska projekten Stekenjokk och Levi och det norska projektet Jomafältet
- Utveckling av Joma som sannolik centralort för anrikning och deponi
- Övriga mineraliseringar utgör satellitprojekt vars mineralresurser kan transporteras in till det centrala anrikningsverket
- Identifiera, förvärva och utveckla ytterligare projekt så att de totala mineralresurserna ökar
- I samband med igångsatt gruvdrift bjuda in större industriell partner som medinvesterare