Finansiell kalender

februari 17 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 20 2023
Årsredovisning 2023
maj 11 2023
Årsstämma 2023
maj 12 2023
Delårsrapport Q1 2023
augusti 18 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 17 2023
Delårsrapport Q3 2022
februari 16 2024
Bokslutskommuniké 2023