Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 52 769 838 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2022. 

Ägare Antal aktier Andel
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   3 568 301 6,76%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                   2 580 903 4,89%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   1 816 631 3,44%
RICHARD SAMUELSSON                   1 103 426 2,09%
ZENX AB                   1 001 696 1,90%
NICLAS LUNDQVIST                      972 500 1,84%
PETER LEIJON                      815 000 1,54%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                      782 737 1,48%
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB                      640 545 1,21%
ANTONIO MORAITIS                      625 565 1,19%
KIM LINDQVIST                      615 000 1,17%
PER LEANDERSSON                      560 000 1,06%
KAZ INVEST AB                      550 000 1,04%
DANIEL AYDIN                      481 956 0,91%
RH CONSULTING AB                      400 000 0,76%
UNION BANCAIRE PRIVÉE SA                      382 720 0,73%
ROUJMAN SHAHBAZIAN                      370 800 0,70%
JOHAN HAMMARLUND IT KONSULT AB                      350 000 0,66%
MAGNUS NILSSON                      332 812 0,63%
KEPSUS APS                      313 582 0,59%
ÖVRIGA (CA 10 500)                34 505 664 65,39%
TOTALT                52 769 838 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.