Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 52 769 838 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2022. 

Ägare Antal aktier Andel
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   3 568 301 6,59%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                   2 672 113 4,93%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   1 816 631 3,35%
RICHARD SAMUELSSON                   1 074 579 1,98%
NICLAS LUNDQVIST                      981 000 1,81%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                      888 542 1,64%
PETER LEIJON                      815 000 1,50%
ZENX AB                      714 616 1,32%
ANTONIO MORAITIS                      625 565 1,15%
CHRISTIAN SÖDERHOLM                      623 000 1,15%
PER LEANDERSSON                      560 000 1,03%
KAZ INVEST AB                      550 000 1,02%
KIM LINDQVIST                      543 348 1,00%
SWEDBANK FÖRSÄKRING                      536 178 0,99%
DANIEL AYDIN                      451 956 0,83%
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB                      418 482 0,77%
RH CONSULTING AB                      400 000 0,74%
UNION BANCAIRE PRIVÉE SA                      377 720 0,70%
ROUJMAN SHAHBAZIAN                      376 400 0,69%
JOHAN HAMMARLUND IT KONSULT AB                      350 000 0,65%
MAGNUS NILSSON                      341 000 0,63%
THOMAS HVERVEN JACOBSEN                      320 040 0,59%
UBS SWITZERLAND AG                      313 692 0,58%
ÖVRIGA (CA 10 500)                34 848 322 64,34%
TOTALT                54 166 485 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.