Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 83 086 265 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 29 december 2023. 

Ägare Antal aktier Andel
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                          4 518 619 5,44%
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG                          3 654 551 4,40%
VIKO EIENDOM AS                          3 278 689 3,95%
SAMUELSSON, RICKARD                          2 384 456 2,87%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG                          2 099 591 2,53%
TRUMSTEDT, THOMAS                          1 640 000 1,97%
SPAREBANK 1 MARKETS AS                          1 000 000 1,20%
LINDKVIST, KIM RAGNAR PETER                              921 580 1,11%
CHRISTOFFER NILSSON                              860 000 1,04%
KAZ INVEST AB                              811 900 0,98%
KEPSUS APS                              693 011 0,83%
AYDIN, DANIEL                              686 956 0,83%
MORAITIS, ANTONIO                              627 380 0,76%
KNUTSSON, STEFAN                              606 000 0,73%
SWEDBANK FÖRSÄKRING                              562 902 0,68%
JOHAN HAMMARBERG IT-KONSULT AB                              516 660 0,62%
BLOMBERG, LINUS                              483 910 0,58%
MOE MOE HOLDING AS                              465 971 0,56%
POV INVEST AS                              410 000 0,49%
ARMA EIENDOM AS                              409 000 0,49%
PER LEANDERSSON                              400 000 0,48%
ÖVRIGA (CA 10 000)                       56 055 089 67,47%
TOTALT                       83 086 265 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.