Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 75 406 834 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 december 2022. 

Ägare Antal aktier Andel
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   3 568 301 6,42%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                   2 594 736 4,67%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   1 816 631 3,27%
RICKARD SAMUELSSON                   1 361 127 2,45%
PETER LEIJON 1 000 450 1,80%
CHRISTIAN SÖDERHOLM                      950 000 1,71%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                       784 077 1,41%
ZENX AB 714 616 1,29%
KIM RAGNAR PETER LINDQVIST 639 387 1,15%
ÖVRIGA (CA 10 500)                42 132 509 75,83%
TOTALT                55 561 834 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.