Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 52 769 838 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2022. 

Ägare Antal aktier Andel
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   3 568 301 6,59%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                   2 943 179 5,43%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG                   1 816 631 3,35%
RICKARD SAMUELSSON                   1 331 678 2,46%
PETER LEIJON 883 000 1,63%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                      818 343 1,51%
ZENX AB                      714 616 1,32%
ANTONIO MORAITIS                      625 565 1,15%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 593 486 1,10%
KIM RAGNAR PETER LINDQVIST 588 000 1,09%
PER LEANDERSSON                      560 000 1,03%
KAZ INVEST AB                      550 000 1,02%
CHRISTIAN SÖDERHOLM 500 000 0,92%
DANIEL AYDIN                      451 946 0,83%
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB                      418 482 0,77%
RH CONSULTING AB                      400 000 0,74%
ÖVRIGA (CA 10 500)                37 403 248 69,05%
TOTALT                54 166 485 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.