Bolagsstyrning

Bolagets verksamhet är baserad på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier inte handlas på en reglerad marknad och således är Koden inte obligatorisk för Bluelake Mineral. Bolagets styrelse kommer dock att noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende Koden och avser att tillämpa Koden i de delar som kan bedömas ha relevans för Bluelake Mineral och dess aktieägare.