Miljö

Miljö- och hållbarhetsarbete inom gruvbranschen är långsiktigt. Bluelake Mineral strävar efter att bedriva en maximalt resurs- och miljöeffektiv verksamhet både under tiden fram till gruvstart, under gruvdrift och efter det att gruvdriften avslutats. Både i fallet Stekenjokk och Levi, liksom i Joma har tidigare gruvverksamhet förekommit och det finns goda historiska kunskaper om hur denna verksamhet påverkade miljö och natur vid tidpunkten för drift och hur verksamheten kunde optimeras för minsta möjliga påverkan. Bluelake Mineral ska nyttja denna kunskap tillsammans med den senaste teknologin och expertisen inom miljö för att minimera alla former av miljöpåverkan. Denna målsättning ska kvantifieras i årliga hållbarhetsplaner och kommer att vara en integrerad del av Bolagets ansökan om miljötillstånd.

Bluelake Mineral är medlemsföretag i Svemin och följer branschorganisationen etiska regler inkl miljöskyddsarbete. Ansvar, öppenhet och riskmedvetenhet är ledord för Svemins medlemmar.

Länk:
https://www.svemin.se/om-oss/etiska-regler/