Bolagsstämmor

Årsstämma Bluelake Mineral den 16 maj 2024

Bluelake Mineral höll årsstämma den 16 maj 2024 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut årsstämma

Fullmakt årsstämma

Årsstämma Vilhelmina Mineral den 16 maj 2024

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl.10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB

Fullständiga förslag till beslut årsstämma

Fullmakt årsstämma Vilhelmina Mineral 2024

Revisionsberättelse Vilhelmina Mineral

Årsredovisning Vilhelmina Mineral AB

Extra bolagsstämma Bluelake Mineral den 28 maj 2024

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 maj 2024 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige. 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma