Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Bluelake Mineral 28 maj 2024

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 28 maj 2024 hållit extra bolagsstämma i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

Årsstämma Bluelake Mineral den 16 maj 2024

Bluelake Mineral höll årsstämma den 16 maj 2024 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut årsstämma

Fullmakt årsstämma

Årsstämma Vilhelmina Mineral den 16 maj 2024

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl.10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB

Fullständiga förslag till beslut årsstämma

Fullmakt årsstämma Vilhelmina Mineral 2024

Revisionsberättelse Vilhelmina Mineral

Årsredovisning Vilhelmina Mineral AB