Guld

Kattisavan

Nickel Mountain innehar i Sverige även guldprojektet Kattisavan. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.