Styrelse

Neil Said Ordförande

Född 1979, Juris doctor University of Toronto och Bsc i ekonomi från Wilfrid Laurier University.

Bolagsjurist Forbes & Manhattan, styrelsemedlem och rådgivare till ett antal gruv- och råvarubolag noterade på Toronto Stock Exchange och TSX Venture.

Patric Perenius Ledamot

Född 1951 Bergsingenjör KTH

Mer än 40 års erfarenhet från olje och råvaruindustrin. Patric har varit med att initiera och driva projekt både i Sverige och internationellt.Tidigare engagemang i bl.a Auriant Mining, Nordic Iron Ore, Delta Minerals.

Ordförande i Archelon AB.

Styrelsemedlem sedan 2016

Jonas Dahllöf Ledamot

Jonas Dahllöf, född 1963, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm och Advanced Management Programme Insead.

Medgrundare av Vilhelmina Mineral. Tidigare bl. a. VD för SF Anytime och styrelseordförande i Botnia Exploration AB.

My Simonsson Ledamot

Född 1976, Jur kand Lunds Universitet, Ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Advokat och delägare på Advokatbyrån Simonsson AB med verksamhet inriktad mot företagsöverlåtelser och bolagsrätt. Styrelseledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag.

Peter Hjorth Ledamot och VD

Peter Hjorth, född 1965, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Medgrundare av Vilhelmina Mineral. Tidigare styrelseledamot och medgrundare av gruvutvecklingsbolagen Botnia Exploration AB, Arctic Gold AB och Kilimanjaro Gold AB. Tidigare VD i geofysikteknikbolaget Guideline Technology AB.