Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma Bluelake Mineral 11 maj 2023

Bluelake Mineral höll årsstämma den 11 maj 2023 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Fullständiga förslag till beslut

Årsredovisning 2022


Årsstämma Vilhelmina Mineral 11 maj 2023

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Fullständiga förslag till beslut

Årsredovisning Vilhelmina Mineral 2022

Extra bolagsstämma Bluelake Mineral 29 mars 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor för konvertibler

Villkor för teckningsoptioner TO3

Handlingar ABL 14.8 & 15.8

Extra bolagsstämma Bluelake Mineral 30 september 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Mahvie Minerals - investerarpresentation

Årsstämma Bluelake Mineral 12 maj 2022

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullständiga förslag till beslut årsstämma
Fullmakt
Årsredovisning 2021

Årsstämma Vilhelmina Mineral 13 juni 2022

Kallelse till årsstämma
Fullständiga förslag till beslut årsstämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2021

Årsstämma den 26 maj 2021 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma den 25 maj 2021

Kallelse till extra bolagsstämma

Invitation to AGM

Fullständiga förslag till beslut

Fullmakt

Fullmakt DM

Extra bolagsstämma den 30 april

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 17 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 juni 2020

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut på årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Extra bolagsstämma den 3 april 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 

Fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 11 juni 2019

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut på årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Extra bolagsstämma den 2 maj 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 juni 2018

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut på årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Årsstämma den 22 maj 2018 (inställd)

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut på årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 11 december 2017

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 8 juni 2017

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut på årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Extra bolagsstämma den 24 maj 2017

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut bolagsstämma NMR 24.05.2017 del 1 av 2

Fullständiga förslag till beslut bolagsstämma NMR 24.05.2017 del 2 av 2

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 10 maj 2016

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 inklusive revisionsberättelse

Extra bolagsstämma den 21 januari 2016

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständiga förslag till beslut på extra bolagsstämma

Årsstämma den 25 juni 2015

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag i punkt 12 på dagordningen

Bolagsordning enligt styrelsens förslag punkt 12 på dagordning

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 inklusive revisionsberättelse

Extra bolagsstämma den 23 december 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till punkt 7 på dagordningen

Styrelsens förslag till punkt 8 på dagordningen

Styrelsens förslag till punkt 9 på dagordningen

Årsstämma den 27 juni 2014

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2013