Ledning

Peter Hjorth VD

Peter Hjorth, född 1965, MBA Handelshögskolan i Stockholm.

Verkställande direktör och ledamot i styrelsen sedan 2020.

Medgrundare av Vilhelmina Mineral. Tidigare styrelseledamot och medgrundare av gruvutvecklingsbolagen Botnia Exploration AB, Arctic Gold AB och Kilimanjaro Gold AB. Tidigare VD i geofysikteknikbolaget Guideline Technology AB.

Thomas Häggqvist Ekonomichef

Thomas Häggqvist, född 1974, magisterexamen i finansiell företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Ekonomichef sedan 2017.

Tidigare VD och finanschef för de noterade mineralbolagen Lappland Goldminers AB och Nickel Mountain Group AB; Region Chef och Finanschef inom ISS Facility Services Koncernen, projektledare på Fischer Partners Fondkommission Corporate Finance och på Nordea. Thomas har arbetat med prospekterings och utvinning av råvaror i ett olika länder i Afrika sedan 2006.