Investerare

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolaget innehar även projekt med tillgångsslaget guld.

Inom koppar och zink fokuserar Bolaget på att utveckla det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet till gruvdrift. För Stekenjokk har nyligen en omarbetad ansökan om bearbetningskoncession inlämnats till myndigheterna. För Joma har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”).

Inom nickel innehas projektet Rönnbäcken och inom guld det finska projektet Haveri. I bägge dessa fall söker Bolaget aktivt finansiella och industriella partners för utveckling av projekten.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Prenumerera

Kalender

februari 17 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 20 2023
Årsredovisning 2023
maj 11 2023
Årsstämma 2023