Nickel

Rönnbäcken

Bluelake Mineral är verksamt inom nickel i Sverige. Dotterbolaget Nickel Mountain AB (”Nickel Mountain”) innehar nickelprojektet Rönnbäcken som enligt mineralresursberäkningar från 2011 och 2012 av konsultbolaget SRK omfattar en mineraltillgång om ca 668 miljoner ton med halten 0,176% nickel (”measured and indicated”). SRK förutser i denna studie en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Nickel Mountain innehar även projektet Orrbäcken som utgörs av en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Tekniska rapporter