Nickel

Rönnbäcken

Rönnbäcken är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar och ligger i Västerbotten. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5.7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Utöver detta innehar även Bolaget även undersökningstillstånd för Orrbäcken som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Tekniska rapporter