Pressmeddelanden

2017-11-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2017 kl. 14.00 på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm.

2017-11-21
Regulatorisk

Som tidigare meddelat har Nickel Mountain Resources AB (publ) ('bolaget') genomfört ett borrprogram för att följa upp olika geofysiska anomalier på Orrbäckens nickelprojekt utanför Skellefteå i Västerbotten. Borrningarna har pågått under hösten men av tekniska orsaker så har takten varit låg och det har dröjt tills nu innan de har kunnat slutföras.

2017-11-14
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

2017-10-18
Regulatorisk

Skatteverkets svar om behandling av utdelningen av aktier i NMR från IFOX

2017-10-13
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

2017-08-23
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017.

2017-08-17

Som tidigare har meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ) ('Nickel Mountain' eller 'bolaget') genomfört geofysiska mätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken i Västerbotten, ett arbete som har genererat ett antal intressanta anomalier. Nickel Mountain inleder nu ett första borrprogram för att undersöka om någon av de mest intressanta anomalierna är källan till de nickelblock som är kända sedan tidigare.

2017-07-25
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. ('NMR', 'bolaget') har av Bolagsverket fått bekräftat att 162 753 603 nya aktier har registrerats, dessa aktier är en del i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet från IFOX Investments AB (publ), tidigare Interfox Resources AB.

2017-07-10
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50% och har rättigheter till 74% av OOO Bakcharneftegaz, vilket bolag innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

<<
1
...
14
15
16
17
18
>>