Pressmeddelanden

2017-08-23
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017.

2017-07-25
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. ('NMR', 'bolaget') har av Bolagsverket fått bekräftat att 162 753 603 nya aktier har registrerats, dessa aktier är en del i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet från IFOX Investments AB (publ), tidigare Interfox Resources AB.

2017-07-10
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50% och har rättigheter till 74% av OOO Bakcharneftegaz, vilket bolag innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

2017-06-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 8 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2017-06-08
Regulatorisk

Som tidigare meddelat genomförde Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget", "Nickel Mountain") geofysiska markmätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun, Västerbottens län i slutet av februari och början av mars 2017. I samband med dessa mätningar beslutade bolagets styrelse att också genomföra en sammanställning och bearbetning av befintliga geofysiska data mätta av de prospekteringsföretag som tidigare har arbetat i området.

2017-05-29
Regulatorisk

Som det första steget i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet meddelar Nickel Mountain Resources AB (publ) att det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 69 751 544 st till totalt 112 427 586 aktier per den 26 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 24 maj 2017.

2017-05-24
Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 24 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2017-05-24
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för första kvartalet 2017.

2017-05-18
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag revisionsberättelsen för årsredovisningen 2016. 

<<
1
...
15
16
17
18
>>