Pressmeddelanden

2017-02-22
Regulatorisk

I början av mars månad kommer Nickel Mountain Resources att genomföra en serie geofysiska mätningar vid nickelprojektet Orrbäcken utanför Skellefteå i Västerbotten. Mätningarna kommer att utföras både av företagets personal och av inhyrda specialister och syftar till att närmare definiera de anomalier som antas hysa den nickelmineralisering som har gett upphov till den omfattande blocksvansen med nickelförande block i området. Mätningarna kommer att ge högupplösta data som möjliggör planering av framtida borrprogram för att identifiera och provtaga eventuella nickelmineraliseringar.

2016-12-09

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain" eller "Bolaget"), inleder den 16 december handeln på NGM Nordic MTF under symbolen NICK MTF.

<<
1
...
16
17
18