Pressmeddelanden

2017-06-08
Regulatorisk

Som tidigare meddelat genomförde Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget", "Nickel Mountain") geofysiska markmätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun, Västerbottens län i slutet av februari och början av mars 2017. I samband med dessa mätningar beslutade bolagets styrelse att också genomföra en sammanställning och bearbetning av befintliga geofysiska data mätta av de prospekteringsföretag som tidigare har arbetat i området.

2017-05-29
Regulatorisk

Som det första steget i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet meddelar Nickel Mountain Resources AB (publ) att det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 69 751 544 st till totalt 112 427 586 aktier per den 26 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 24 maj 2017.

2017-05-24
Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 24 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2017-05-24
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för första kvartalet 2017.

2017-05-18
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag revisionsberättelsen för årsredovisningen 2016. 

2017-05-17
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2016.

2017-05-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

2017-04-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 maj 2017 kl. 10.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm.

2017-03-31
Regulatorisk

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR"), listat på NGM:s Nordic MTF och Interfox Resources AB (publ) ("IFOX") har tecknat avtal ("Avtalet") om ett förvärv av IFOX helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Limited ("Mezhlisa") ("Transaktionen"). Mezhlisa är ägarbolag för IFOX ryska tillgång i Tomsk, i vilken Mezhlisa enligt investeringsavtal har rätt att uppnå ett ägande om 74% och idag äger 50,18% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"), som innehar prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland ("Tomskprojektet").

<<
1
...
16
17
18
19
>>