Pressmeddelanden

Handel i Nickel Mountain Resources inleds den 16 december på NGM Nordic MTF

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain" eller "Bolaget"), inleder den 16 december handeln på NGM Nordic MTF under symbolen NICK MTF.

Den nyemission som Nickel Mountain nyligen genomförde, inför listning på Nordic Growth Market MTF ("NGM"), rönte stort intresse och blev fulltecknad.

Nyemissionen omfattade 5 200 000 kr (fördelat på 13 000 000 aktier) motsvarande ca. 30 % av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket. Teckningskursen var 0,40 kr per aktie.

Handel på NGM Nordic MTF inleds den 16 december 2016, under symbolen NICK MTF och ISIN: SE0002214528. Bolaget har då ca 418 aktieägare.

"Listningen av Nickel Mountain är en milstople för oss, vi är glada över förtroendet och ser med tillförsikt på framtiden. Nickel Mountain har en långsiktig plan för att skapa aktieägarvärde och tillsammans skall vi göra vårt bästa för att den blir verklighet.", säger Johan Sjöberg - VD.

Nickel Mountain Resources AB (publ) har som främsta syfte att driva och utveckla Europas största outnyttjade nickelfyndighet, Rönnbäcken i Storumans kommun i Västerbotten med ett totalt tonnage överstigande 668 miljoner ton. Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste tio åren och detta arbete har resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper och potential.

Nickel Mountain Resources helägda dotterbolag Nickel Mountain AB är aktivt inom prospektering i Sverige. Huvudfokus ligger på att hitta nickelfyndigheter och att driva dessa vidare till ett läge där de är intressanta att förvärva för svenska eller internationella gruvbolag. Även andra metaller, bland annat guld, är av intresse. Under 2016 har Nickel Mountain AB sökt och beviljats två nya undersökningstillstånd.

För mer information om bolaget och aktien, vänligen besök http://se.nickelmountain.se eller kontakta:

Johan Sjöberg, VD,

Telefon: 0708-341432

Mail: [email protected]

Om bolaget:
Nickel Mountain Resources AB (publ) har som främsta syfte att driva och utveckla Europas största outnyttjade nickelfyndighet Rönnbäcken i Storumans kommun i Västerbotten med ett totalt tonnage överstigande 668 miljoner ton enligt strikta kanadensiska standarder för beräkning av mineraltillgångar (NI 43-101). Mentor för handeln i aktien på NGM Nordic MTF är Eminova Fondkommission AB.