Företrädesemission 2023

Styrelsen i Bluelake Mineral har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett informationsmemorandum som idag har offentliggjorts av Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.bluelakemineral.com/investerare/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, aqurat.se/aktuella-erbjudanden/. Anmälningssedlar för deltagande i Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämna webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 21 mars 2023.

Bluelake Mineral offentliggör utfall i företrädesemissionen

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

15 mars 2023

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

16 mars 2023

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

17 mars 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

21 mars - 30 mars 2023

Handel i uniträtter på NGM Nordic SME

21 mars - 4 april 2023

Teckningsperiod

21 mars 2023 t.o.m. registrering hos Bolagsverket

Handel i BTU

6 april 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Bluelake Minerals VD, Peter Hjorth, kommer att presentera bolaget på två investerarträffar under teckningsperioden. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationerna i realtid och ställa frågor till bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventen i efterhand.

Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 14.00 – Financial Hearings Länk: https://ir.financialhearings.com/bluelake-mineral-investor-presentation

Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.45 – ProHearings

Dokument

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt

Brev till aktieägare mars 2023